Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Usługi / dostawy ciągłe – wyrok NSA

W dniu 11 kwietnia 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1104/15) potwierdzający korzystną dla podatników interpretację przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania VAT usług i dostaw ciągłych. Zdaniem NSA za usługi ciągłe należy uznać nie tylko usługi świadczone bezustannie lub bez przerwy, ale również usługi powtarzalne.

Czytaj więcej...

Ustawa wprowadzająca system SENT

W dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzająca system SENT. Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, w zakresie drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe”, jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

Czytaj więcej...

Koniec z podatkiem u źródła przy zakupie biletów lotniczych

Projekt nowelizacji ustaw o podatku CIT oraz PIT przewiduje likwidację 10% podatku u źródła w sytuacji gdy przedsiębiorca zakupi bilet lotniczy na połączenia rejsowe.

Czytaj więcej...

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 roku uchwalił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projekt ustawy został przekazany Prezydentowi RP do podpisu.

Czytaj więcej...

Płatność gotówką a koszty uzyskania przychodów

Pojęcie „transakcji” w przypadku umów o współpracę/umów ramowych, które nie określają łącznej wartości świadczeń, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy, a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania takiej umowy – interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM.).

Czytaj więcej...