Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Usługi gastronomiczne (cateringowe) dla pracowników a KUP

Spółka zwróciła się do Organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usługi gastronomicznej (cateringowej) dla swoich pracowników.

Register to read more...

Wycofanej z działalności nieruchomości nie opodatkujesz ryczałtem

NSA w dniu 25 października 2017 roku rozpoznał sprawę podatnika – osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – dotyczącą możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu nieruchomości wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej działalności gospodarczej. W wydanym wyroku (sygn. akt II FSK 1487/17) NSA uznał, że podatnik nie może opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego przychodów z najmu nieruchomości wycofanych z prowadzonej ewidencji środków trwałych.

Register to read more...

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce od dnia 1 stycznia 2018 roku

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie uchwalona w dniu 20 lipca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1543) (zwana dalej „ustawą o zm.”).

Register to read more...

Zmiany w ochronie danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r.

Z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie, znacząca dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, regulacja Unii Europejskiej w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Register to read more...

Debt Collection in Poland - General Information

The presentation linked below contains an outline of the information about debt collection in Poland. For more detailed information, please get in touch with our office.

Read more...