Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

O kancelarii

Trzon kancelarii stanowi dwóch wspólników: radca prawny i doradca podatkowy. Obydwaj pracowali w poznańskim oddziale spółki Ernst & Young, zatrudnieni w dziale doradztwa prawnego i w dziale doradztwa podatkowego. Władają językiem angielskim, przy czym jeden z nich jest również tłumaczem przysięgłym. Dysponują doświadczeniem zdobytym we współpracy z największymi spółkami z udziałem kapitału zagranicznego. Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie codziennej obsługi przedsiębiorców, w tym polegające na optymalizacji podatkowej, jak i przy transakcjach o charakterze restrukturyzacyjnym (zbycie przedsiębiorstwa, łączenie i podział spółek, przekształcenia). Najbliższymi współpracownikami wspólników kancelarii jest dwoje radców prawnych, jeden nich ma również tytuł doradcy podatkowego. Są to prawnicy z długoletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw z terenu Polski i zagranicy. Oboje władają językiem angielskim.

Jarosław Waliszewski

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako aplikant radcowski zajmował się obsługą Międzynarodowych Targów Poznańskich. W 1996 roku, po egzaminie kończącym aplikację radcowską, rozpoczął pracę w dziale prawnym poznańskiego oddziału spółki Ernst & Young. Uczestniczył w większości spraw sądowych prowadzonych w tym czasie przez poznański oddział Ernst & Young, w tym z zakresu prawa konkurencji, prawa handlowego i prawa cywilnego. Był członkiem zespołu do spraw restrukturyzacji jednej z kopalń na Dolnym Śląsku. Jako radca prawny zajmuje się obsługą przedsiębiorstw (głównie z udziałem kapitału zagranicznego), przede wszystkim w zakresie windykacji wierzytelności, umów z podmiotami z zagranicy, reprezentuje klientów w negocjacjach handlowych, rozpoznaje możliwości tworzenia i działania na rynku polskim firm z innych krajów. Włada językiem angielskim.

Tomasz Jeliński

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1995 roku rozpoczął pracę w Ernst & Young, gdzie zajmował się podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ukończył Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych W. Modzelewskiego oraz podyplomowe studia z rachunkowości i podatków w Wyższej Szkole Bankowej. Uczestniczył w planowaniu działalności oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, obsłudze restrukturyzacji, łączenia i przekształcania spółek. W latach 2004 – 2007 publikował aktualizowany co miesiąc komentarz do ustawy o VAT. Zajmuje się codziennym doradztwem podatkowym dla przedsiębiorców, planowaniem i optymalizacją podatkową, reprezentuje klientów w kontaktach z organami podatkowymi i kontroli skarbowej, występuje przed sądami administracyjnymi. Jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

Marta Pietrzyk

Radca prawny. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2002 roku oraz Podyplomowe Studium Administracji Europejskiej – Zarządzanie Projektem w 2005 roku. Z Kancelarią Prawniczą Waliszewski Jeliński współpracuje od czerwca 2000 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała, współpracując z kilkoma kancelariami radców prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie procesowym oraz upadłościowym. Ma bogate doświadczenie w windykacji należności, w tym na rzecz klientów zagranicznych, z uwzględnieniem postępowania przed sądami polubownymi. Włada językiem angielskim.

Piotr Szkudlarek

Doradca podatkowy, radca prawny. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2006 roku. Podczas studiów odbył praktyki m.in. w największej polskiej spółce doradztwa podatkowego. Swoją praktykę zawodową zaczął w 2006 roku na stanowisku asystenta doradcy podatkowego w jednej z poznańskich spółek doradztwa podatkowego. Z Kancelarią Prawniczą Waliszewski Jeliński współpracuje od lipca 2007 roku. Specjalizuje się w prawie podatkowym, windykacji należności, z uwzględnieniem postępowania przed sądami polubownymi (Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej), a także tworzeniu i analizowaniu umów cywilnoprawnych. Ma doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych. Włada językiem angielskim.

Paulina Pilip

Aplikant radcowski. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2008 roku. Współpracowała z kancelarią radcy prawnego oraz kancelarią komornika sądowego. Z Kancelarią Prawniczą Waliszewski Jeliński sp.j. współpracuje od maja 2011 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, procesowym, egzekucyjnym oraz upadłościowym.