Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Ukraińcy bez wiz do UE

Poczynając od 11 czerwca 2017 roku obywatele Ukrainy mają prawo wjechać na terytorium Unii Europejskiej bez wizy i przebywać na jej terytorium przez okres nie przekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Przyjezdni powinni wyłącznie posiadać ważny paszport biometryczny oraz spełniać inne warunki określone w przepisach prawa (np. obowiązek uzasadnienia celu i warunków planowanego pobytu). Powyższe nie dotyczy Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Krótszy okres przedawnienia roszczeń

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji poświęcony instytucji przedawnienia cywilnoprawnych roszczeń majątkowych obejmujący zmiany w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Ulga na złe długi (VAT) a zobowiązania konsumenckie

W dniu 7 czerwca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1962/15), w którym orzekł, iż ulga na złe długi w podatku od towarów i usług nie ma zastosowania do zobowiązań konsumenckich. W efekcie, jeżeli przedsiębiorca nie uzyska zapłaty ceny od konsumenta, któremu sprzedał towar lub usługę, to zdaniem NSA nie ma podstaw do korekty podstawy opodatkowania i należnego VAT.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodów

Przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłaconym podatkiem od nieruchomości od budynku lub budowli wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.