Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Najem samochodów firmowych pracownikom a prawo do pełnego odliczenia VAT

10 maja 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki w sprawach I FSK 1556/15 oraz I FSK 1287/15 dotyczących możliwości odliczenia pełnego VAT w przypadku oddania pracownikom samochodów służbowych do korzystania w celach prywatnych odpłatnie na podstawie umów najmu.

Czytaj więcej...

Noclegi przedstawicieli handlowych bez PIT

W ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok potwierdzający korzystną dla podatników interpretacje przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a dotyczących zasad ustalania przychodu dla pracowników – przedstawicieli handlowych w przypadku ponoszenia przez pracodawców kosztów noclegów związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

Czytaj więcej...

Naprawy pogwarancyjne towarów sprzedanych przez poprzednika dystrybutora a KUP

Wydatki poniesione na naprawy pogwarancyjne przez przedsiębiorcę będącego jedynym dystrybutorem towarów danej marki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, także wtedy gdy naprawy dotyczą towarów sprzedanych przez poprzedniego dystrybutora (wyrok NSA z dn. 31.01.2017 r., sygn. II FSK 3994/14).

Czytaj więcej...

Zmiany przepisów podatkowych na rok 2017

W nadchodzącym roku 2017 podatników czekają, tradycyjnie, zmiany przepisów podatkowych. Najważniejsze z nich dotyczą podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej...

Nowe podejście do pierwszego zasiedlenia

„Pierwsze zasiedlenie” to instytucja występująca na gruncie przepisów ustawy o podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT zwolnienie od podatku VAT znajdzie zastosowanie w stosunku do dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy nastąpiło już w stosunku do przedmiotu transakcji pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Czytaj więcej...