Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Podwyżka podatków i opłat lokalnych

28 lipca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. Poz. 800), co będzie skutkowało podwyżką m.in. podatku od nieruchomości. Stawki zostały zwaloryzowane w związku ze wzrostem inflacji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Nowe zasady ochrony danych osobowych

W ostatnich dniach opublikowano projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, dostosowujący przepisy prawa polskiego do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1), które wejdzie w życie z początkiem lipca 2018 roku. Projekt skierowano obecnie do uzgodnień i konsultacji społecznych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku

Wynagrodzenie minimalne za pracę w 2018 roku wzrośnie i wyniesie 2.100 zł.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Szybsza amortyzacja podatkowa od 12 sierpnia 2017 r.

12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o podatkach dochodowych, w której przewidziano pewne ułatwienia dla podatników w zakresie amortyzacji środków trwałych. Główny zakres zmian dotyczy szybszej amortyzacji poprzez wprowadzenie możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na kwotę do 100 000 zł w skali roku.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zmiana zasad opodatkowania w Polsce podatkiem u źródła przychodów uzyskiwanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej (podatek pobierany u źródła)

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wchodząca w życie 12 sierpnia 2017 r. wprowadza zmianę odnoszącą się do zasad poboru w Polsce podatku u źródła z tytułu przychodów uzyskiwanych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej z tytułu świadczonych przez nich usług.

Zaloguj się, aby zobaczyć.