Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Restrukturyzacja zobowiązania bez PIT

W dniu 26 października 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał w sprawie II FKS 2793/14 orzeczenie dotyczące opodatkowania przychodu w przypadku restrukturyzacji zobowiązań kredytowych. Wspomnianym orzeczeniem sąd administracyjny uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2013 roku (sygn. akt IPTPB2/415-314/13-4/TS). Sprawa dotyczyła zobowiązań kredytowych, które w następstwie ugody sądowej zawartej z bankiem zostały w części umorzone (kwota zadłużenia uległa zmianie, ustalono nowe warunki spłaty zadłużenia).

Czytaj więcej...

Spłata cudzych zobowiązań może stanowić KUP

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 8 września 2016 roku wydanej w sprawie IBPB-1-3/4510-538/16-2/JKT orzekł, iż wydatek poniesiony przez inwestora na rzecz podwykonawcy za generalnego wykonawcę może stanowić koszt uzyskania przychodu w części w jakiej nie zostały te wydatki zwrócone w jakikolwiek sposób przez generalnego wykonawcę, nawet wtedy, gdy już zapłacił on (inwestor) wynagrodzenie wykonawcy.

Czytaj więcej...

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców a zmiany w prawie pracy

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, ma na celu zidentyfikowanie i usunięcie szeregu barier prawnych z różnych gałęzi prawa, które utrudniają lub ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm.

Czytaj więcej...

Delegacja - opodatkowanie posiłków

Zdaniem organów podatkowych pracownik, który podczas podróży służbowej wyda na wyżywienie więcej niż 30 zł osiąga przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tyle bowiem wynosi dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie podwyższonych kosztów wyżywienia (§ 7 rozporządzenia dot. należności z tytułu podróży służbowych). Zdaniem skarbowców zwolnienie spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obowiązuje do kwoty przysługującej diety, a wszystkie należności wypłacona ponad ten limit podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy.

Czytaj więcej...

Dostawy do magazynów call-off stock a VAT

W dniu 28 października 2016 r. NSA wydał wyrok (I FSK 425/15) w sprawie opodatkowania VAT dostaw towarów do magazynów typu call-of stock. Zdaniem sądu obowiązek podatkowy w VAT powstaje wraz z każdorazowym pobraniem towarów z magazynu, a nie z końcem przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego.

Czytaj więcej...