Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Zakup więcej niż jednego lokum nie wyklucza realizacji własnych celów mieszkaniowych, od których zależy prawo do zwolnienia przy zbyciu nieruchomości.

17 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił podatnikowi zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

PIT: rozszerzenie wspólności majątkowej małżonków nie stanowi nabycia majątku w rouzmieniu przepisów podatkowych

Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej nie powoduje zbycia ani nabycia poszczególnych składników lub udziałów w majątku z punktu widzenia prawa podatkowego, bowiem taka umowa ma charakter organizacyjny - uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 maja 2017 r. (II FSK 1236/15 ).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Usługi / dostawy ciągłe – wyrok NSA

W dniu 11 kwietnia 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1104/15) potwierdzający korzystną dla podatników interpretację przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania VAT usług i dostaw ciągłych. Zdaniem NSA za usługi ciągłe należy uznać nie tylko usługi świadczone bezustannie lub bez przerwy, ale również usługi powtarzalne.

Czytaj więcej...

Ustawa wprowadzająca system SENT

W dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzająca system SENT. Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, w zakresie drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe”, jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

Czytaj więcej...

Koniec z podatkiem u źródła przy zakupie biletów lotniczych

Projekt nowelizacji ustaw o podatku CIT oraz PIT przewiduje likwidację 10% podatku u źródła w sytuacji gdy przedsiębiorca zakupi bilet lotniczy na połączenia rejsowe.

Czytaj więcej...