Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Klauzula obejścia prawa podatkowego

W dniu 15 lipca 2016 roku weszła w życie klauzula obejścia prawa podatkowego mająca na celu przeciwdziałać tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Do ordynacji podatkowej wprowadzony został Dział IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, w którym w art. 119a i następnych uregulowane zostały zapisy klauzuli.

Czytaj więcej...

Niepewność w opodatkowaniu leasingu

W dniach 22 stycznia 2016 roku (II FSK 2647/13) oraz 26 stycznia 2016 roku (II FSK 2699/13) Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki w sprawie dopuszczalności leasingu inwestycji w obcych środkach trwałych (na gruncie prawa podatkowego).

Czytaj więcej...

Koniec z bezterminową odpowiedzialnością wobec ZUS i KRUS

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ograniczający bezterminową odpowiedzialność za nienależne świadczenia pobrane z ubezpieczeń społecznych (ZUS i KRUS).

Czytaj więcej...

Nierówny dział spadku bez PIT

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w precedensowej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nierównego działu spadku dokonanego przez spadkobierców, w taki sposób, że jednemu przypadną rzeczy lub prawa majątkowe o wartości przekraczającej jego udział w spadku (sygn. akt II FSK 1575/14). Zdaniem sądu taka decyzja spadkobierców nie stanowi tzw. nieodpłatnego świadczenia i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Czytaj więcej...

Czy potrącenia odejdą do lamusa?

W 2017 roku w życie wchodzą przepisy, które w praktyce mogą wyeliminować potrącenia (kompensaty) jako formę rozliczeń pomiędzy podatnikami. Może oznaczać to, że systemy nettingu, z których korzystają grupy kapitałowe przestaną mieć praktyczne zastosowanie.

Czytaj więcej...