Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Zmiana interpretacji w sprawie opodatkowania noclegu finansowanego przez pracodawcę

Minister Finansów zmienił swoje stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „PIT”) noclegów finansowanych pracownikom przez pracodawcę w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych (sygn. nr DD3.8222.2.61.2016.IMD z dnia 30 maja 2016 r.).

Czytaj więcej...

Odszkodowanie jako przychód, bez z zwolnienia z CIT

W dniu 21 lipca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1154/14), podtrzymał stanowisko zgodnie, z którym odszkodowanie otrzymane w związku z poniesioną szkodą stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako „CIT”) i nie korzysta ze zwolnienia.

Czytaj więcej...

Konsekwencje niepodjęcia pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego

Niepodjęcie pracy przez pracownicę po zakończeniu urlopu wychowawczego stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 października 2015 roku, sygn. III PK 13/15.

Czytaj więcej...

Dłuższy okres wypowiedzenia a wysokość odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Za niezgodne z prawem rozwiązanie umowę o pracę na czas nieokreślony pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie niższe od wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia, chyba, że co innego wynika z postanowień umowy o pracę. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2015 roku (sygn. III PK 26/15).

Czytaj więcej...

Rezygnacja członka zarządu

Każdy członek zarządu spółki prawa handlowego może przestać pełnić swoją funkcję w wyniku złożenia rezygnacji. Oświadczenie w tej sprawie jest czynnością jednostronną i nie wymaga przyjęcia przez Spółkę. W praktyce od wielu lat powstawały liczne wątpliwości komu członek zarządu powinien złożyć oświadczenie w sprawie rezygnacji. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego w sprawie II CZP 89/15 ma szansę zakończyć trwający na tym tle od wielu lat spór.

Czytaj więcej...