Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Spłata cudzych zobowiązań może stanowić KUP

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 8 września 2016 roku wydanej w sprawie IBPB-1-3/4510-538/16-2/JKT orzekł, iż wydatek poniesiony przez inwestora na rzecz podwykonawcy za generalnego wykonawcę może stanowić koszt uzyskania przychodu w części w jakiej nie zostały te wydatki zwrócone w jakikolwiek sposób przez generalnego wykonawcę, nawet wtedy, gdy już zapłacił on (inwestor) wynagrodzenie wykonawcy.

Czytaj więcej...

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców a zmiany w prawie pracy

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, ma na celu zidentyfikowanie i usunięcie szeregu barier prawnych z różnych gałęzi prawa, które utrudniają lub ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm.

Czytaj więcej...

Delegacja - opodatkowanie posiłków

Zdaniem organów podatkowych pracownik, który podczas podróży służbowej wyda na wyżywienie więcej niż 30 zł osiąga przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tyle bowiem wynosi dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie podwyższonych kosztów wyżywienia (§ 7 rozporządzenia dot. należności z tytułu podróży służbowych). Zdaniem skarbowców zwolnienie spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obowiązuje do kwoty przysługującej diety, a wszystkie należności wypłacona ponad ten limit podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy.

Czytaj więcej...

Dostawy do magazynów call-off stock a VAT

W dniu 28 października 2016 r. NSA wydał wyrok (I FSK 425/15) w sprawie opodatkowania VAT dostaw towarów do magazynów typu call-of stock. Zdaniem sądu obowiązek podatkowy w VAT powstaje wraz z każdorazowym pobraniem towarów z magazynu, a nie z końcem przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego.

Czytaj więcej...

Klauzula obejścia prawa podatkowego

W dniu 15 lipca 2016 roku weszła w życie klauzula obejścia prawa podatkowego mająca na celu przeciwdziałać tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Do ordynacji podatkowej wprowadzony został Dział IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, w którym w art. 119a i następnych uregulowane zostały zapisy klauzuli.

Czytaj więcej...