Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 roku uchwalił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projekt ustawy został przekazany Prezydentowi RP do podpisu.

Czytaj więcej...

Płatność gotówką a koszty uzyskania przychodów

Pojęcie „transakcji” w przypadku umów o współpracę/umów ramowych, które nie określają łącznej wartości świadczeń, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy, a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania takiej umowy – interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM.).

Czytaj więcej...

Parkowanie samochodu służbowego pod domem a pełne odliczenie VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 2 lutego 2017 roku w sprawie I FSK 1200/15 orzekł, że firma, która zatrudnia przedstawicieli handlowych, ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów, wówczas, gdy pracownicy Ci parkują samochody służbowe pod swoim domem, o ile pracownicy jadą z miejsca zamieszkania prosto do klienta, a nie do siedziby firmy, w której są zatrudnieni. Sąd zakwestionował tym samym utrwalone stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym już samo parkowanie samochodów służbowych poza służbowym parkingiem wyklucza możliwość pełnego odliczenia podatku VAT.

Czytaj więcej...

Najem samochodów firmowych pracownikom a prawo do pełnego odliczenia VAT

10 maja 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki w sprawach I FSK 1556/15 oraz I FSK 1287/15 dotyczących możliwości odliczenia pełnego VAT w przypadku oddania pracownikom samochodów służbowych do korzystania w celach prywatnych odpłatnie na podstawie umów najmu.

Czytaj więcej...

Noclegi przedstawicieli handlowych bez PIT

W ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok potwierdzający korzystną dla podatników interpretacje przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a dotyczących zasad ustalania przychodu dla pracowników – przedstawicieli handlowych w przypadku ponoszenia przez pracodawców kosztów noclegów związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

Czytaj więcej...