Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Koszty noclegu i wyżywienia pracownika wolne od PIT

Zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie przychodu pracownika z tytułu zwrotu kosztów noclegów ponoszonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (WSA Warszawa, sygn. III SA/Wa 3984/14) .

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Komu członek zarządu ma złożyć rezygnację?

W dniu 31 marca 2016 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji, co do zasady, jest składane spółce reprezentowanej w tym zakresie przez innego członka zarządu tej spółki lub jej prokurenta.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

W Wielki Piątek i w Wigilię praca krótsza o 4 godziny

W marcu posłowie PSL wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje skrócenie pracy w Wielki Piątek i w Wigilię o 4 godziny. Według posłów PSL skrócenie pracy umożliwiłoby Polakom prawidłowe celebrowanie jednych z najważniejszych dni w roku chrześcijanina.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Kiedy wygasa mandat członka zarządu?

Od dłuższego czasu moment wygaśnięcia mandatu członków zarządu w spółkach kapitałowych był przedmiotem dyskusji. Najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie IV CSK 340/14 wprowadza swoisty kompromis w stosunku do dotychczasowych poglądów na tę kwestię.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Przedsiębiorca zapłaci 10 proc. ryczałtu od wygranej w konkursie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął kwestię rozliczania przez przedsiębiorców wygranych w konkursach. Sprawa dotyczyła agencji świadczącej usługi reklamowe i marketingowe, która na zlecenie innych podmiotów organizuje akcje promocyjne. Agencja chce zorganizować konkurs na zlecenie klienta. Jednym z warunków uczestnictwa będzie posiadanie statusu przedsiębiorcy. Dziesięć firm, które w ciągu trzech miesięcy kupi najwięcej produktów, otrzyma 5 tys. zł nagrody. Agencja wystąpiła w wnioskiem o interpretację. Pytała, czy od zwycięzców powinna pobrać jako płatnik 10% zryczałtowanego PIT.

Zaloguj się, aby zobaczyć.