Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Naprawy pogwarancyjne towarów sprzedanych przez poprzednika dystrybutora a KUP

Wydatki poniesione na naprawy pogwarancyjne przez przedsiębiorcę będącego jedynym dystrybutorem towarów danej marki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, także wtedy gdy naprawy dotyczą towarów sprzedanych przez poprzedniego dystrybutora (wyrok NSA z dn. 31.01.2017 r., sygn. II FSK 3994/14).

Czytaj więcej...

Zmiany przepisów podatkowych na rok 2017

W nadchodzącym roku 2017 podatników czekają, tradycyjnie, zmiany przepisów podatkowych. Najważniejsze z nich dotyczą podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej...

Nowe podejście do pierwszego zasiedlenia

„Pierwsze zasiedlenie” to instytucja występująca na gruncie przepisów ustawy o podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT zwolnienie od podatku VAT znajdzie zastosowanie w stosunku do dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy nastąpiło już w stosunku do przedmiotu transakcji pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Czytaj więcej...

Restrukturyzacja zobowiązania bez PIT

W dniu 26 października 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał w sprawie II FKS 2793/14 orzeczenie dotyczące opodatkowania przychodu w przypadku restrukturyzacji zobowiązań kredytowych. Wspomnianym orzeczeniem sąd administracyjny uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2013 roku (sygn. akt IPTPB2/415-314/13-4/TS). Sprawa dotyczyła zobowiązań kredytowych, które w następstwie ugody sądowej zawartej z bankiem zostały w części umorzone (kwota zadłużenia uległa zmianie, ustalono nowe warunki spłaty zadłużenia).

Czytaj więcej...

Spłata cudzych zobowiązań może stanowić KUP

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 8 września 2016 roku wydanej w sprawie IBPB-1-3/4510-538/16-2/JKT orzekł, iż wydatek poniesiony przez inwestora na rzecz podwykonawcy za generalnego wykonawcę może stanowić koszt uzyskania przychodu w części w jakiej nie zostały te wydatki zwrócone w jakikolwiek sposób przez generalnego wykonawcę, nawet wtedy, gdy już zapłacił on (inwestor) wynagrodzenie wykonawcy.

Czytaj więcej...