Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Pólkowe niezgodne z prawem

Zgodnie ze znowelizowaną z dniem 22 sierpnia 2009 roku ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia wypłacone przez pracodawcę na rzecz pracowników w wysokości do 380 zł, o ile kwota ta jest wypłacana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przeznaczona na działalność socjalną.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Nowelizacja PIT - zwolnienia

Zgodnie ze znowelizowaną z dniem 22 sierpnia 2009 roku ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia wypłacone przez pracodawcę na rzecz pracowników w wysokości do 380 zł, o ile kwota ta jest wypłacana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przeznaczona na działalność socjalną.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

WSA o fakturach korygujących

Wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury jest niezgodny z Konstytucją.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Projekt zmian w VAT

Z rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT wynika, że resort finansów zamierza od stycznia 2010 roku odebrać na trzy lata odliczenie VAT od paliwa do samochodów osobowych. Ponadto zmiany mają dotyczyć także możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów osobowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Bonusy a VAT c.d.

Kilka dni temu informowaliśmy o zmianie stanowiska organów podatkowych w sprawie skutków w podatku VAT, jakie wiążą się z udzielaniem i otrzymywaniem premii pieniężnych, tzw. bonusów. Udało nam się dotrzeć do dwóch interpretacji z 1 lipca 2009 r. wydanych przez warszawską Izbę Skarbową. Przedstawiamy je w załączniku.

Zaloguj się, aby zobaczyć.