Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Sprzeciw podczas kontroli

Nowe regulacje zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej umożliwiają przedsiębiorcom wnoszenie sprzeciwu na podjęte i wykonywane przez organy kontroli czynności kontrolne z naruszenie przepisów prawa. W załączonym pliku przedstawiamy krótkie opracowanie na ten temat.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zmiany w zasadach ewidencji i identyfikacji podatników

31 marca 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681) wprowadzona ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Książka kontroli

W wyniku nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (usdg) zmienił się zakres wymagań dotyczących zawartości książki kontroli przedsiębiorcy. Od 7 marca trzeba prowadzić i przechowywać w siedzibie przedsiębiorstwa taką książkę, która może mieć również postać zbioru dokumentów, aby przedsiębiorca mógł dokumentować ilość i czas trwania kontroli. Nie zmienił się wymóg posiadania również upoważnień i protokołów kontroli.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej

Od 7 marca 2009 wprowadzone zostaną ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oto niektóre ze zmian. Również w zakresie ZUS.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Mnisterstwo Finansów o dokumentowaniu eksportu

W załączony pliku przedstawiamy wydane 19 lutego 2009 r. pismo MF dotyczące zasad dokumentowania eksportu w Systemie Kontroli Eksportu (ECS).

Zaloguj się, aby zobaczyć.