Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Ministerstwo Finansów o wyroku ETS

13 lutego Ministerstwo Finansów wydało pismo dotyczące skutków wyroku z 22 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego od paliwa do samochodów osobowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zmiany w ustawie o CIT

W załączonym poniżej pliku przedstawiamy opracowanie na temat zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2009 r.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Wyrok ETS w sprawie odliczania VAT od paliwa

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku nr C-414/07 zajął się polskimi przepisami za sprawą krakowskiej firmy Magoora, która wiosną 2005 r. wzięła w leasing samochód odpowiadający tzw. wzorowi Lisaka. Na początku mogła odliczać VAT od rat leasingowych i benzyny. W sierpniu 2005 r. straciła jednak prawo odliczania go od paliwa. Po niekorzystnych decyzjach organów podatkowych odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który z kolei skierował pytanie prejudycjalne do ETS.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Nowelizacja ustawy o VAT ? szczegółowe informacje

W dniu 7 listopada 2008 r. uchwalona została ustawa  nowelizująca ustawę o podatku od towarów i usług. Większość zmian wprowadzonych ww. ustawą wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2008 r. (część w dniu 1 stycznia 2009 r.).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Poczęstunek dla klientów a koszty uzyskania przychodów

W ostatnich interpretacjach wydanych przez Izby Skarbowe w Warszawie i Poznaniu można zauważyć, że organy podatkowe zmieniają bardzo restrykcyjne stanowisko w kwestii możliwości zaliczenia poczęstunku dla klientów do kosztów uzyskania przychodu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.