Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn

Nowelizacje ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku wprowadziły szereg istotnych zmian. Najistotniejsze dotyczą m.in. zmiany terminu  dokonania zgłoszenia w US nabycia własności w drodze spadku lub darowizny, zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych przez wspólników spółkom kapitałowym, aportów w postaci wielkościowego pakietu udziałów lub akcji w innej spółce lub oddziału spółki oraz łączenia i przekształcenia spółek kapitałowych, a także zmiany w zakresie wykonalności nieostatecznych decyzji wydawanych przez organy podatkowe, nowych możliwości zabezpieczenia wykonania decyzji, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe oraz zmiany w zakresie przepisów dotyczących kontroli podatkowej, itp.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Najnowsze i planowane zmiany w prawie

Poniżej przekazujemy kolejny serwis prawny.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

W ostatnim okresie pojawiło się nowe orzeczenie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie o sygn. I SA/Bd 249/08) w sprawie możliwości obniżenia kwoty podatku VAT w miesiącu wystawienia faktury korygującej, nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Nowelizacja ustawy o VAT

Możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie przez wszystkich podatników, a nie tylko przez małe firmy, likwidacja 30-proc. sankcji VAT, ułatwienie firmom korzystania z ulgi na złe długi, zniesienie obowiązku wpłacania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. dla podatników rozpoczynających handel wewnątrzwspólnotowy - to tylko niektóre zmiany w ustawie, uchwalone przez Sejm podczas posiedzenia w połowie października 2008 r.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

E-deklaracje

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad składania deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, w szczególności wymogów dotyczących składania deklaracji w tej formie, rodzajów deklaracji składanych w formie elektronicznej, podmiotów uprawnionych/zobowiązanych do składania deklaracji w tej formie itp.

Zaloguj się, aby zobaczyć.