Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców a zmiany w prawie pracy

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, ma na celu zidentyfikowanie i usunięcie szeregu barier prawnych z różnych gałęzi prawa, które utrudniają lub ograniczają rozwój polskiej przedsiębiorczości, stanowiąc zbędne obciążenie biurokratyczne lub istotne utrudnienie w codziennej działalności firm.

Czytaj więcej...

Delegacja - opodatkowanie posiłków

Zdaniem organów podatkowych pracownik, który podczas podróży służbowej wyda na wyżywienie więcej niż 30 zł osiąga przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tyle bowiem wynosi dieta w czasie podróży krajowej przeznaczona na pokrycie podwyższonych kosztów wyżywienia (§ 7 rozporządzenia dot. należności z tytułu podróży służbowych). Zdaniem skarbowców zwolnienie spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obowiązuje do kwoty przysługującej diety, a wszystkie należności wypłacona ponad ten limit podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy.

Czytaj więcej...

Dostawy do magazynów call-off stock a VAT

W dniu 28 października 2016 r. NSA wydał wyrok (I FSK 425/15) w sprawie opodatkowania VAT dostaw towarów do magazynów typu call-of stock. Zdaniem sądu obowiązek podatkowy w VAT powstaje wraz z każdorazowym pobraniem towarów z magazynu, a nie z końcem przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego.

Czytaj więcej...

Klauzula obejścia prawa podatkowego

W dniu 15 lipca 2016 roku weszła w życie klauzula obejścia prawa podatkowego mająca na celu przeciwdziałać tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Do ordynacji podatkowej wprowadzony został Dział IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, w którym w art. 119a i następnych uregulowane zostały zapisy klauzuli.

Czytaj więcej...

Niepewność w opodatkowaniu leasingu

W dniach 22 stycznia 2016 roku (II FSK 2647/13) oraz 26 stycznia 2016 roku (II FSK 2699/13) Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki w sprawie dopuszczalności leasingu inwestycji w obcych środkach trwałych (na gruncie prawa podatkowego).

Czytaj więcej...