Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Poznańska Izba Skarbowa o reprezentacji

Od 1 stycznia 2007 r. koszty reprezentacji są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten budzi wiele kontrowersji. Ustawodawca nie zdefiniował bowiem pojęcia reprezentacji. Wskazał jedynie, że chodzi m.in. o usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów (w tym alkoholowych).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zmiany w PIT na rok 2009

W załączonym pliku przedstawiamy informację na temat zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, które wejdą w życie w roku 2009, a które wynikają z przepisów już obecnych w ustawie o PIT.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Fakt dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinien być co do zasady potwierdzony za pomocą kopii faktury, specyfikacji ładunku oraz listu przewozowego. Podatnik nie musi posiadać jednak wszystkich wymienionych dokumentów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Odliczanie VAT od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Kolejny raz regulacje prawa wspólnotowego przyszły z pomocą polskim podatnikom. Tym razem dotyczy to obowiązującego w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług ograniczenia związanego z uzależnieniem prawa do odliczenia podatku VAT od tego, czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów na gruncie ustaw o podatku dochodowym.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Sejm przyjął w piątek 13 czerwca 2008 r. nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje ona możliwość zawieszenia działalności do 2 lat oraz rozszerza zakres wiążących interpretacji podatkowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.