Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Wcześniejszy powrót do pracy w trakcie pobierania zasiłku chorobowego

W dniu 1 maja 2016 roku dniu 17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III UZP 15/15), w której rozstrzygnął kwestię potencjalnego zwrotu zasiłku chorobowego w przypadku wcześniejszego powrotu do pracy pracownika.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

PIT: odprawa w ramach tzw. Programu Dobrowolnych Odejść podlega zwolnieniu z PIT

W dniu 27 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. (sygn. akt I SA/Go 462/15) wydał wyrok, w którym stanął na stanowisku, że pracodawca, który wypłaca pracownikom dodatkowe odprawy pieniężne w ramach tzw. programu dobrowolnych odejść, nie ma obowiązku potrącania PIT od tego świadczenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

PIT: brak uzyskania ceny sprzedaży a powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od faktu czy sprzedawca uzyskał cenę sprzedaży - takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 31 marca 2016 roku (sygn. IBPB-2-2/4511-7/16/NG).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Koszty noclegu i wyżywienia pracownika wolne od PIT

Zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie przychodu pracownika z tytułu zwrotu kosztów noclegów ponoszonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (WSA Warszawa, sygn. III SA/Wa 3984/14) .

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Komu członek zarządu ma złożyć rezygnację?

W dniu 31 marca 2016 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji, co do zasady, jest składane spółce reprezentowanej w tym zakresie przez innego członka zarządu tej spółki lub jej prokurenta.

Zaloguj się, aby zobaczyć.