Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Istotne zmiany przepisów celnych

W dniu 1 maja 2016 roku zmianie ulegną obowiązujące w krajach Unii Europejskiej przepisy celne. Mianowicie, w życie wejdzie nowy Unijny Kodeks Celny oraz przepisy wykonawcze do tego kodeksu. Nowe przepisy przewidują szereg zmian w stosunku do obowiązujących obecnie procedur celnych oraz procedury ustalania wartości celnej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

PIT a używanie przez pracownika prywatnego samochodu w interesie pracodawcy

Zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samochodu do celów służbowych nie podlega opodatkowaniu PIT – interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Prace nad klauzulą obejścia prawa w Sejmie

W dniu 22 marca 2016 roku rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zawierający nowe regulacje dotyczące tzw. klauzuli obejścia prawa. Z zapowiedzi rządowych wynika, że intencją jest, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać w pierwszej połowie bieżącego roku. Zmiany mają przeciwdziałać sztucznym konstrukcjom niemającym uzasadnienia gospodarczego i nastawionym wyłącznie na zysk podatkowy przekraczający 100 tys. zł.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Orzeczenia sądów administracyjnych z roku 2015 dotyczące różnych aspektów opodatkowania podatkiem VAT korzystania z samochodów

W roku 2015 zapadło kilka ciekawych orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących podatkowych aspektów (na gruncie VAT) korzystania przez przedsiębiorców z samochodów. Poniżej krótkie przypomnienie najważniejszych z tych wyroków.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zmiany przepisów podatkowych wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie szereg zmian przepisów podatkowych. Będą one dotyczyć podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości oraz Ordynacji podatkowej. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.