Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Konsekwencje niepodjęcia pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego

Niepodjęcie pracy przez pracownicę po zakończeniu urlopu wychowawczego stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 października 2015 roku, sygn. III PK 13/15.

Czytaj więcej...

Dłuższy okres wypowiedzenia a wysokość odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Za niezgodne z prawem rozwiązanie umowę o pracę na czas nieokreślony pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie niższe od wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia, chyba, że co innego wynika z postanowień umowy o pracę. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2015 roku (sygn. III PK 26/15).

Czytaj więcej...

Rezygnacja członka zarządu

Każdy członek zarządu spółki prawa handlowego może przestać pełnić swoją funkcję w wyniku złożenia rezygnacji. Oświadczenie w tej sprawie jest czynnością jednostronną i nie wymaga przyjęcia przez Spółkę. W praktyce od wielu lat powstawały liczne wątpliwości komu członek zarządu powinien złożyć oświadczenie w sprawie rezygnacji. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego w sprawie II CZP 89/15 ma szansę zakończyć trwający na tym tle od wielu lat spór.

Czytaj więcej...

Kasy fiskalne w samochodach służbowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 14 czerwca 2016 roku wydał wyrok w sprawie konieczności prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych w każdym przypadku korzystania przez pracownika w celach prywatnych z samochodu służbowego. Na kasę fiskalną powinien, zdaniem organów podatkowych oraz w ocenie WSA, zostać „nabity” każdy litr paliwa opłacony przez pracodawcę, a wykorzystany przez pracownika do celów prywatnych.

Czytaj więcej...

Wcześniejszy powrót do pracy w trakcie pobierania zasiłku chorobowego

W dniu 1 maja 2016 roku dniu 17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III UZP 15/15), w której rozstrzygnął kwestię potencjalnego zwrotu zasiłku chorobowego w przypadku wcześniejszego powrotu do pracy pracownika.

Zaloguj się, aby zobaczyć.