Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Spadkobiercy lepiej chronieni – zmiany w Kodeksie cywilnym

Od 18 października 2015 roku niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Nowe reguły dokonywania korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Od 1 stycznia 2016 roku rozliczenia faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) będą odbywały się w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia od stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady ustalania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń, umów agencyjnych czy innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisu o zleceniu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Dłużnika nie ma, hipoteka zostaje

W wyroku z dnia 10 września 2015 roku (sygn. akt II CSK 745/14) Sąd Najwyższy stwierdził, że likwidacja spółki z o.o. nie powoduje wygaśnięcia hipoteki, która zabezpieczała spłatę jej długów. Dlatego także nabywca nieruchomości obciążonej taką hipoteką odpowiada za uregulowanie tych zobowiązań.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Cesja umowy leasingu samochodu osobowego

W praktyce gospodarczej niejednokrotnie dochodzi do cesji umowy leasingu. W poniższym tekście opisujemy problemy, jakie mogą pojawić się w związku z taką czynnością na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.