Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Ustawa wprowadzająca system SENT

W dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzająca system SENT. Ustawa określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu, w zakresie drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialności za ich naruszenie. Główne obowiązki dotyczą konieczności zgłoszenia przewozu towarów, które wiążą się z wysokim ryzykiem oszustw podatkowych (chodzi o takie „towary wrażliwe”, jak paliwa, alkohol i susz tytoniowy), a także uzupełniania i aktualizacji danych w zgłoszeniu.

Czytaj więcej...

Koniec z podatkiem u źródła przy zakupie biletów lotniczych

Projekt nowelizacji ustaw o podatku CIT oraz PIT przewiduje likwidację 10% podatku u źródła w sytuacji gdy przedsiębiorca zakupi bilet lotniczy na połączenia rejsowe.

Czytaj więcej...

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 roku uchwalił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projekt ustawy został przekazany Prezydentowi RP do podpisu.

Czytaj więcej...

Płatność gotówką a koszty uzyskania przychodów

Pojęcie „transakcji” w przypadku umów o współpracę/umów ramowych, które nie określają łącznej wartości świadczeń, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy, a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania takiej umowy – interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM.).

Czytaj więcej...

Parkowanie samochodu służbowego pod domem a pełne odliczenie VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 2 lutego 2017 roku w sprawie I FSK 1200/15 orzekł, że firma, która zatrudnia przedstawicieli handlowych, ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów, wówczas, gdy pracownicy Ci parkują samochody służbowe pod swoim domem, o ile pracownicy jadą z miejsca zamieszkania prosto do klienta, a nie do siedziby firmy, w której są zatrudnieni. Sąd zakwestionował tym samym utrwalone stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym już samo parkowanie samochodów służbowych poza służbowym parkingiem wyklucza możliwość pełnego odliczenia podatku VAT.

Czytaj więcej...