Kancelaria Prawna Waliszewski-Jeliński

Doradztwo Podatkowe i Prawne

Zmiany w podatkach dochodowych wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w podatkach dochodowych wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 r.

1. Zmiany już uchwalone

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy obu ustaw o podatkach dochodowych. Najważniejsze zmiany dotyczą:
• wyodrębnienia źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych,
• wprowadzenia ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego,

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Podzielona płatność (split payment) w VAT

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, co do zasady, całkowita odpowiedzialność za rozliczenie VAT spoczywa na podmiocie dokonującym dostawy towarów bądź świadczącym usługę (sprzedawcy).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Wykorzystywanie prywatnego samochodu pracownika na potrzeby pracodawcy a PIT

Spółka prowadząca portal medyczny zatrudnia przedstawicieli handlowych, którzy w przejazdach lokalnych do klientów Spółki wykorzystują prywatne samochody. Spółka zwraca przedstawicielom koszty poniesione w związku z wykorzystywaniem prywatnych samochodów na cele służbowe.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Wydatki zw. z korzystaniem z samochodów służbowych, koszty noclegów i posiłków wolne od PIT dla pracowników mobilnych

O rozbieżnościach interpretacyjnych, zarówno po stronie organów podatkowych, jak i sądów, w kwestii powstania po stronie pracownika przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, w zw. z finansowaniem przez pracodawcę pracownikowi mobilnemu wydatków związanych z wykonywaniem pracy (m.in. kosztów noclegu), pisaliśmy w sierpniu 2015 roku.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.

1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej jako „Ustawa”), która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.